woensdag 30 mei 2018

Oppervlakte

We leerden het begrip 'oppervlakte' al doende. We maakten vierkanten en rechthoeken op de klasvloer. We werden uitgedaagd een vierkant en een rechthoek te maken met dezelfde oppervlakte. Achteraf berekenden we dan ook de omtrek. We besloten dat figuren met dezelfde oppervlakte daarom niet dezelfde omtrek hebben. Als we later een tapijt willen kopen, weten we dus best de oppervlakte en niet de omtrek!
Groepswerk reptielen en amfibieën

In de werolessen over reptielen en amfibieën werkten we veel samen. Zo maakten we ook een collage van een zelfgekozen dier. Dit stelden we dan voor aan de klas.
Weesgegroet

In de lessen godsdienst leerden we het weesgegroet.
Op het einde van de les verknipten we stroken met de zinnen uit het gebed. We puzzelden ze weer samen.


Fietsparcours

Op vrijdag 18 mei brachten we onze fietsen mee van thuis. De leerkrachten van het derde tekenden een uitdagend fietsparcours uit. We wisselden af: 8 leerlingen fietsten terwijl de andere 8 ofwel agent waren ofwel voetganger ofwel de verkeerslichten regelden. De agenten gaven boetes op het negeren van de verkeersregels en controleerden of de fiets in orde stond.
Dat was een erg leuke, maar ook leerrijke namiddag, als slot van onze lessen verkeer.